Stichting Welzijn Alblasserdam

  In samenwerking met MEE Drechtsteden biedt Stichting Welzijn Alblasserdam ondersteuning  aan mantelzorgers door middel van onder andere individuele gesprekken, begeleiding van familiegesprekken, organiseren van bijeenkomsten, workshops en cursussen.

  Heleen Visser, mantelzorgconsulente, 078-2021220
  info@stichtingwelzijnalblasserdam.nl  www.stichtingwelzijnalblasserdam.nl

  Waardeburgh

  Stichting Waardeburgh vindt het belangrijk dat mantelzorgers goed zijn toegerust op taken en verantwoordelijkheden. Ook als de mensen waaraan zij mantelzorg bieden geen cliënt van Waardeburgh zijn, komen zij in aanmerking voor de informatie en expertise die Waardeburgh wil delen op dit terrein. De begrenzing ligt in de doelgroep waaraan mantelzorg verleend wordt. Dit zijn ouderen, daar ligt de expertise van Waardeburgh.

  www.waardeburgh.nl   of  de Seniorenzorglijn (0800) 456 0 456.
  https://waardeburgh.nl/zorgaanbod/zorg-bij-u-thuis/mantelzorgers

  Rivas 

  Zorggroep Rivas biedt, in overleg met u als mantelzorger, persoonlijke en verpleegkundige zorg, gespecialiseerde verpleegkundige zorg, ondersteuning bij beginnende dementie, wondzorg, diabeteszorg en zorg in de laatste levensfase. U kunt contact opnemen via de zorglijn voor een een intake met de wijkverpleegkundige, bij het Alzheimer trefpunt, via een Goac verpleegkundigen of het  consultatiebureau voor ouderen.

  Zorglijn  0900-8440 https://www.rivas.nl/

  Helpende Handen

  ‘voor iedereen een helpende hand’, dat is het uitgangspunt van Stichting Helpende Handen Nederland. Op uw verzoek bieden zij, altijd in overleg, laagdrempelig hulp en/of ondersteuning. De hulp wordt uitgevoerd door stagiaires, participatiedeelnemers en nieuwe-Nederlanders en u kunt daarbij denken aan hulp bij het huishouden, een extra huishoudelijke klus, hulp bij boodschappen, samen maaltijden bereiden, samen activiteiten ondernemen binnen of buiten, gezelschap, lees- en taalondersteuning, begeleiding bij vervoer, begeleiding bij doktersbezoek, fysio enz.

  Sandra de Bruijn, coördinator, 06 83617899, s.debruijn@stichtinghelpendehanden.nl
  www.stichtinghelpendehanden.nl

  Wmo-loket

  De Sociale Dienst Drechtsteden (SDD) geeft voor de gemeente Alblasserdam uitvoering aan de individuele voorzieningen vanuit de Wmo. Bij het Wmo-loket kunt u persoonlijk langskomen of uw vragen telefonisch stellen. Aan het loket worden aanvragen ingenomen voor individuele voorzieningen vanuit de Wmo (hulp bij het huishouden, rolstoelen en scootmobielen, woningaanpassingen en vervoersvoorzieningen), kinderopvang, inburgering, bijzondere bijstand en schuldhulpverlening. De medewerkers van het Wmo-loket kunnen u helpen en/of doorverwijzen.

  Wmo-loket, Zeelt 2, Alblasserdam. Maandag t/m donderdag geopend van 9.00 tot 12.00 en op afspraak in de middag. Het loket is telefonisch bereikbaar via 078-7706190

  WoonCadans

  WoonCadans is een kleinschalige particuliere zorgorganisatie. Zij bieden zorg en ondersteuning binnen vier verschillende woonlocaties in Alblasserdam en Papendrecht, maar ook dagactiviteiten en advisering.

  Randweg 116, 2951 XT Alblasserdam, 078 – 69 99 633
  of info@wooncadans.nl http://www.wooncadans.nl/

  Aan de hand.

  Stichting Aan de hand adviseert ouders en kinderen bij wie opgroeien niet vanzelf gaat. Sommige kinderen lopen vast op school, omdat ze net té wiebelig zijn, snel boos worden, onzeker zijn, moeilijk contact maken etc. Andere kinderen reageren zich juist thuis af en hebben woede-aanvallen of slaapproblemen. Soms lukt het ouders prima om dat zélf op te lossen en soms is het fijn als iemand met meekijkt. Aan de Hand organiseert ook brusjesmiddagen, speciaal voor kinderen die een  broer(tje) of zus(je) zijn van iemand met autisme, of down of een andere zorgbehoefte.

   

  www.aandehand.com

  Bel met Esther Vliegenthart: 06-37273823